این محصول به صورت تقویم آهنربایی میباشد که در ۲ مدل تولید میگردد.
۱ـتمام مگنت: که علاوه بر تقویم میتوانید فضای وایت برد هم در اختیار مشتریان قرار دهید یا به طور کامل از فضای مگنت جهت تقویم استفاده نمایید.
۲ـتقویم کاغذی: که این صفحات تقویم بر روی مگنت مونتاژ میگردد.
در صورتی که نمونه کارهای این صفحه کافی نبود و یا برای مشاهده نمونه کار در صنف کاری خود می توانید برای درخواست نمونه کار بیشتر به صفحه درخواست نمونه کار مراجعه کنید.