سوالات متداول

تولید مگنت های تبلیغاتی چه مدت زمان خواهد برد؟

  • تولید بر اساس حجم کاری شرکت و  نوع محصول شما حداقل یک هفته و حداکثر ۲۵ روز می باشد.

نحوه پرداخت هزینه در قرارداد ها چگونه است؟

  • سفرش مگنت تبلیغاتی به صورت نقدی میباشد و در زمان ثبت سفارش نقدا تسویه میگردد.

طراحی رایگان شما به چه صورت است؟

  • پس از مشاهده نمونه کارها و عقد قرارداد برای شما طراحی رایگان با ویرایش های مورد نیاز انجام خواهد شد تا طرح مد نظر شما آماده شود

سلفون و بسته بندی چگونه است؟ قیمت آن چگونه محاسبه خواهد شد؟

  • بسته بندی و سلفون متناسب با کار شما انجام خواهد شد که هزینه سلفون از شما دریافت خواهد شد.

ماژیک مخصوص کدام محصولات است؟قیمت آن چگونه محاسبه خواهد شد؟

  • ماژیک بیشتر مخصوص وایت برد مگنتی است گرچه میتوان در کارهای ترکیبی نظیر منو-کارت اشتراک نیز استفاده شود. قیمت بر اساس کیفیت ماژیک ها می باشد.

قیمت مگنت های تبلیغاتی بر چه اساس محاسبه می شود؟

  • قیمت کار شما بر اساس سانتی متر مربع محاسبه می شود.

طرح و قالب مگنت چگونه است؟

قیمت مگنت های تبلیغاتی بر چه اساس محاسبه می شود؟

سایز تولید مگنت های تبلیغاتی چه قدر است؟

  • حداقل سایز ۷*۵ سانتی متر می باشد و هیچ حداکثری وجود ندارد.